Even voorstellen

Graag stel ik me even aan je voor: mijn naam is Ellen Maris. Na jarenlang als gemeente-ambtenaar werkzaam te zijn geweest, heb ik een grote switch gemaakt en ben ik me gaan scholen als therapeut.

Mijn interesse werd gewekt toen ik begon aan cursussen van de Stichting "De Kracht van Vrede" (Zegenend Helpen). De mooiste ervaring was dat ik merkte dat verandering mogelijk was. Dit proces zette door toen ik vervolgens bij Koinonia, Bureau voor pastorale en psychosociale hulpverlening, een contextuele opleiding volgde. Beetje bij beetje groeide er inzicht in de invloeden van ervaringen die ik had opgedaan, mijn persoonlijkheid, erfelijkheidsfaktoren, relationele aspecten en allerlei psychologische processen. Het bleef niet bij theorie: ik zocht hulp voor allerlei problemen waar ik al zo lang mee worstelde, me beperkten in het mezelf zijn en het tot bloei kunnen komen. Tot dan toe had ik er mee leren leven. Er kwam een diepgaand genezingsproces op gang waardoor jarenlange sluimerende innerlijke pijn verdween. Ik vond herstel van de effecten van een periode van overspannenheid rond mijn 20e levensjaar en de nasleep hiervan. Bovendien leerde ik anders om te gaan met mijn gevoelens, constructiever te denken en daardoor ook anders te handelen. Mijn negatieve zelfbeeld veranderde en ik ontwikkelde mijn eigen identiteit (waar ik weinig aandacht aan had geschonken). Al met al een heftige, maar heel goede periode.

Ondertussen begon ik met pastoraal werk in mijn kerkelijke gemeente en groeide het verlangen steeds meer om mensen te helpen die zoeken naar verandering, genezing en groei. Inmiddels heb ik een opleiding tot Psychosociaal Therapeut afgerond bij Academie Gradatim en ben ik momenteel part-time werkzaam bij een christelijke GGZ-instelling, waar ik mensen begeleid met ernstige psycho-sociale en/of psychiatrische problematiek.

Verder is het goed om te weten dat ik lid ben van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk. Ik sta geregistreerd onder nr. 6104046395. Deze vereniging hanteert een klacht- en tuchtrecht. Ik ben tevens aangesloten bij de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (www.srbag.nl). Het registratienummer is 500706.

Ik doe mee met intervisie en/of supervisie. Bijscholing vindt op regelmatige basis plaats.