Even voorstellen

Graag stel ik me even aan je voor: mijn naam is Ellen Maris.

Mijn interesse voor psycho-sociale therapie werd gewekt toen ik begon aan cursussen van de Stichting "De Kracht van Vrede" (Zegenend Helpen). De mooiste ervaring was dat ik merkte dat verandering mogelijk was. Dit proces zette door toen ik vervolgens bij Koinonia, Bureau voor pastorale en psychosociale hulpverlening, een contextuele opleiding volgde. Beetje bij beetje groeide er inzicht in de invloeden van ervaringen die ik had opgedaan, mijn persoonlijkheid, erfelijkheidsfaktoren, relationele aspecten en allerlei psychologische processen. Het bleef niet bij theorie: ik zocht hulp voor allerlei problemen waar ik al zo lang mee worstelde, die mij beperkten in het mezelf zijn en het tot bloei kunnen komen. Tot dan toe had ik er mee leren leven. Er kwam een diepgaand genezingsproces op gang waardoor jarenlange sluimerende innerlijke pijn verdween. Ik vond herstel van de effecten van een periode van overspannenheid rond mijn 20e levensjaar en de nasleep hiervan. Bovendien leerde ik anders om te gaan met mijn gevoelens, constructiever te denken en daardoor ook anders te handelen. Mijn negatieve zelfbeeld veranderde en ik ontwikkelde mijn eigen identiteit (waar ik weinig aandacht aan had geschonken). Al met al een heftige, maar heel goede periode.

Ondertussen begon ik met pastoraal werk in mijn kerkelijke gemeente en groeide het verlangen steeds meer om mensen te helpen die zoeken naar verandering, genezing en groei. Ik heb de opleiding tot Psychosociaal Therapeut in 2008 afgerond bij Academie Gradatim. Tevens ben ik werkzaam als coördinator Beschermd Wonen voor mensen met autisme.

Verder is het goed om te weten dat ik lid ben van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (http://www.de-nfg.nl), vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk. Deze vereniging hanteert een klacht- en tuchtrecht. Bij een klacht zie: Wet kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) degeschillencommissiezorg. Ik sta tevens geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg http://www.rbcz.nu).

Ik doe mee met intervisie en/of supervisie. Bijscholing vindt op regelmatige basis plaats.