Workshops

Het ligt in de bedoeling verschillende workshops te gaan organiseren. Als je interesse hebt in een bepaalde workshop, kun je mij altijd mailen om dit aan te geven. Er kan dan gekeken worden of het haalbaar is om deze te gaan organiseren (info@praktijkdejuistesnaar.nl).

Workshop "Omgaan met hoogsensitiviteit"

Toen ik in 2002 het boek van psychologe Elaine Aron las "Hoogsensitiviteit - Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt", vielen voor mij de puzzelstukjes in elkaar. Zaken die ik nooit eerder thuis kon brengen, ervaringen die ik niet goed kon verklaren kregen ineens een naam: ik herkende mezelf als zijnde een hoog sensitief (gevoelig) persoon (ook wel afgekort met HSP).

Bij Academie Gradatim ben ik afgestudeerd op dit onderwerp en wel met de titel: "Het zit me hoog... sensitief zijn!" In mijn afstudeeropdracht heb ik een workshop opgezet van 7 dagdelen, waarbij hoogsensitiviteit vanuit allerlei kanten bekeken wordt. De workshop gaat in op aspecten als:

 • ben ik hoogsensitief en zo ja, hoe merk ik dat? Waar loop ik tegenaan?
 • hoe zorg ik het beste voor mezelf, nu ik hoogsensitief ben?
 • welke invloed heeft mijn levensloop tot nu toe gehad op mijn gevoeligheid? hoe kan ik mijn levensloop positief beïnvloeden?
 • wat heeft hoogsensitiviteit gedaan met mijn zelfbeeld en mijn identiteit? Hoe kan ik veranderen, sterker worden, mezelf anders/positiever gaan zien?
 • kijken naar de drie G's : Gedachten, Gevoelens en Gedragingen. Dat kan gevoelig liggen!
 • de plaats van hoogsensitiviteit in mijn opvoeding. Heb ik geleerd om mezelf te zijn, autonoom te handelen? Ben ik verbonden met anderen en wat doet hoogsensitiviteit met mij in relaties? Hoe kan ik op een bij mij passende manier omgaan met anderen en toch mezelf blijven?
 • heb ik lichamelijke klachten en zo ja, welke rol speelt mijn hoogsensitiviteit hierin? Hoe kan ik er goed mee om gaan en zoeken naar wegen om de impact van gevoeligheid te reduceren?

In alle dagdelen zal er ruimte zijn voor de volgende elementen:

 • ontmoeting met elkaar, herkenning en daardoor bemoediging en groei;
 • hoe kan het geloof in de Here Jezus helpen om goed om te gaan met hooggevoeligheid? Zegt de Bijbel iets over dit onderwerp? We zullen tijd nemen om samen uit de bijbel te lezen en te bidden;
 • praktische uitleg over psychologische aspecten en invloeden;
 • aandacht voor gemaakte huiswerkopdrachten om je thuis te verdiepen in het onderwerp;
 • een creatief element, zoals het beluisteren van een lied, kijken naar een stukje drama, een spel etc.
 • groepsgesprek.

Momenteel wordt bekeken of de workshop in september 2013 kan starten. Houd hiervoor deze website in de gaten.

De eerstvolgende workshop "Omgaan met hoogsensitiviteit"

Deze zal zijn op de volgende maandagavonden (kijk regelmatig op de site voor een volgende workshop of mail het door.

12 en 26 april 2010
10, 17 en 31 mei 2010
14 en 28 juni 2010

Schrijf je direct in met het opgaveformulier.

De workshop vindt plaats te Grijpskerke, in het rechter zaaltje van de Opstandingskerk aan de Reigershoutstraat (ingang bij pleintje).
Je bent welkom om tussen 19.30-19.45 uur anderen te ontmoeten. De koffie en thee staan dan klaar. We zullen halverwege een pauze houden; de avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
De totale kosten voor de 7 avonden zijn € 175,-- (incl. BTW).
Lesmateriaal is bij de prijs inbegrepen.